UW BEDRIJFSVERZEKERINGEN

Voor uw bedrijf is het natuurlijk van belang dat het bedrijf goed verzekerd is. De vraag is dan natuurlijk wat is goed verzekerd? Bij Berkenrode Assurantiën informeren & adviseren wij u in de verzekerings-mogelijkheden en benodigheden die voor uw bedrijf van belang zijn. Hierbij kunt u denken aan: Aansprakelijkheid, Cyberrisico, In&om het gebouw, Arbeidsongeschiktheid, Personeel & Rechtsbijstand. Wij zorgen ervoor dat de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd is.

Aansprakelijkheid

Een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is voor bijna elk bedrijf onmisbaar. Als u of uw medewerker(s) tijdens het werk schade veroorzaken aan derden, dan is uw bedrijf mogelijk aansprakelijk voor de gevolgen. Geeft u of werknemer(s) advies waaruit vermogensschade kan ontstaan dan heeft u naast de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ook een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig.

In en om het gebouw

Opstalverzekering: Alle onroerende goederen vallen onder de opstalverzekering. Het gaat om het pand zelf en alles dat er aard- en nagelvast mee verbonden is zoals een keuken, uitbouw of een vloer.
Inventaris- en goederenverzekering: De inventaris en goederen in het bedrijfspand verzekert u met de inventaris- en goederenverzekering. Alle roerende goederen in uw pand zijn dan meeverzekerd. Dit is alles dat u zonder verbreken of schade toebrengen mee kunt nemen bij een verhuizing.
Bedrijfsschadeverzekering: Het kan voorkomen dat een schade een forse impact heeft op uw bedrijfsvoering. Met daarbij een negatieve invloed op uw omzet of kosten. U kunt dan een beroep doen op een bedrijfsschadeverzekering.

Wat is van belang

Cyberrisico

Digitale ontwikkelingen gaan snel en het risico dat een cyberincident zich voordoet is groot. Vaak met aanzienlijke impact op uw organisatie. De meeste bedrijven kiezen ervoor cyberrisico’s te verzekeren. Een cyberverzekering verzekert onder andere tegen de gevolgen van hacking zoals diefstal van gegevens of inbreuk op systemen, verlies van data en bedrijfsstilstand. Tevens geeft deze verzekering een vergoeding van kosten voor crisismanagement en de inzet van ICT-specialisten.

Arbeidsongeschiktheid

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is een verzekering voor zelfstandige ondernemers en Directeur Groot Aandeelhouders (DGA). Het biedt inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval. Het is voor u als zelfstandige van belang dat u een goede afweging maakt tussen het nu dragen van de premie en het risico in de toekomst als u uw werkzaamheden niet meer kunt uitoefenen bij eventuele arbeidsongeschiktheid. Het doel van de AOV is het waarborgen van uw inkomen. In geval van arbeidsongeschiktheid keert de verzekeraar periodiek een bedrag uit.

Meer AOV

Uw Personeel

Om een succesvolle onderneming te runnen is een sterk team aan medewerkers onmisbaar. Helaas krijgt vrijwel iedere werkgever met ziekteverzuim te maken. Als werkgever bent u verplicht om gedurende de eerste 104 weken (2 jaar) dat uw werknemer ziek thuis zit tenminste 70% van zijn loon door te betalen. Deze loondoorbetalingsverplichting kunt u afdekken met de Ziekteverzuimverzekering. Welke verzekering het best bij u past, hangt af van uw wensen en mogelijkheden.

Alles voor het personeel

Rechtsbijstand

Bent u zzp’er of eigenaar van een bedrijf met werknemers? Het is altijd verstandig om goed na te denken over welke juridische risico’s u mogelijk loopt met uw bedrijf. Vervolgens kunt u de overweging maken om u hiertegen te verzekeren.
Wilt u weten wat u maandelijks betaalt