Personeel

Voor uw werknemers dient u met veel zaken rekening te houden. Wij verdelen ze onder in Collectieve Ongevallenverzekering, WEGAS & WIA

De Collectieve Ongevallenverzekering:

Een bedrijfsongeval is bijzonder vervelend en kan grote consequenties hebben. U valt van een trap of krijgt een aanrijding. Het leed dat u heeft bij een ongeval kunnen we helaas niet verzachten. Wel kunt u de financiële gevolgen bij blijvende invaliditeit het hoofd bieden met een Collectieve Ongevallenverzekering.

  • Uitkering bij blijvende invaliditeit.
  • Uitkering bij overlijden aan uw nabestaanden.

WEGAS

Krijgt uw werknemer een ongeval tijdens de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden, dan wordt u als werkgever geconfronteerd met omvangrijke kosten. Het ongeval kan plaatsvinden op de werkvloer of op locatie, maar ook tijdens verkeersdeelname voor werk, woon-werkverkeer en andere werkgerelateerde activiteiten. Met name claims voor letselschade kunnen zo hoog oplopen dat de bedrijfscontinuïteit in gevaar kan komen. Een Motorrijtuigenverzekering of Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven biedt hiervoor niet altijd voldoende dekking.

WIA

Ben je langdurig ziek? Dan betaalt je werkgever de eerste twee jaar een deel van je loon door. Kun je na twee jaar nog steeds niet of minder werken? Dan kun je een WIA-uitkering aanvragen. WIA is de afkorting van Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.
WIA Aanvullingsverzekeringen:
Een WIA-aanvullingsverzekering is bedoeld voor mensen die minder dan 35% of meer dan 80% arbeidsongeschikt zijn. Voor beide groepen is er een aparte verzekering:

WIA-Bodemverzekering: Bedoeld voor mensen die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn. Je werkgever zoekt dan samen met jou naar een andere functie. Met die nieuwe functie verdien je mogelijk minder. De WIA-Bodemverzekering vergoedt dan een aantal jaren het verschil tussen je oude en nieuwe loon.

WIA-Excedentverzekering: Bedoeld voor mensen die voor 80 tot 100% arbeidsongeschikt zijn. De uitkering die je dan krijgt is 75% van je laatstverdiende loon. En er is een maximaal jaarloon afgesproken. Verdien je nu meer dan dat bedrag? Dan is dat extra inkomen niet verzekerd. Dat kan met de WIA-Excedentverzekering.